ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Εκπροσώπηση – Παράσταση σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασία     (Προανάκριση – Ανάκριση – Συμβούλια - Δικαστήριο)
 • Κατάθεση Απολογητικών Υπομνημάτων και Εγγράφων Εξηγήσεων
 • Υποβολή Μηνύσεων
 • Άσκηση Ενδίκων Μέσων (π.χ. Έφεση)
 • Συγχωνεύσεις Ποινών
 • Αναβολή Εκτέλεσης Ποινών
 • Αναστολή Εκτέλεσης Ποινών
 • Διαγραφή Ποινών
 • Εξάλειψη Ποινών
 • Αναστολή Ποινών λόγω οφειλών σε Ασφαλιστικά Ταμεία
 • Αίτηση Ακύρωσης της Διαδικασίας
 • Αίτηση Ακύρωσης Αποφάσεως
Αρχική ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ