ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  • Σύσταση – Τροποποίηση Εταιριών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Αφανής Εταιρία)
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την πορεία της εταιρίας και συνεχής παρακολούθησή της
  • Κατάρτιση Συμβάσεων
  • Κατοχύρωση – Προστασία Εμπορικού Σήματος
  • Διαταγές Πληρωμής – Αγωγές από αξιόγραφα (Επιταγές, Συναλλαγματικές κλπ.)
Αρχική ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ