ΔΙΚΑΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  • Ασφάλιση κατά ζημιών (π.χ. κλοπής, πυρκαϊάς, αστικής ευθύνης κλπ.)
  • Ασφάλιση προσώπων (ζωής, ατυχημάτων, ασθενειών)
Αρχική ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ