ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Μισθώσεις (Διαταγή Απόδοσης Χρήσης Μισθίου – Είσπραξη οφειλόμενων ενοικίων κλπ.)
 • Διαφορές Συνιδιοκτητών Πολυκατοικίας
 • Εργατικές Διαφορές
 • Αυτοκινητικές Διαφορές
 • Πωλήσεις Κινητών – Ακινήτων – Επιχειρήσεων
 • Αποζημιώσεις από ατυχήματα
 • Διαφορές από γειτονικά ακίνητα
 • Οικογενειακά (Διατροφές, Διαζύγια, Επικοινωνία με παιδιά, Αποχώρηση από συζυγική εστία, Κατανομή πραγμάτων μεταξύ των συζύγων, Αναγνώριση Πατρότητας, Υιοθεσία, Δικαστική Συμπαράσταση κλπ)
 • Κληρονομικά (Δημοσίευση Διαθηκών, Κληρονομητήρια, Ακύρωση Διαθήκης κλπ. - αποποίηση Κληρονομίας και για λογαριασμό ανηλίκων τέκνων)
 • Διαταγές Πληρωμής – Έκδοση - Ανακοπή και Αναστολή Διαταγών Πληρωμής
 • Μεταβολές Στοιχείων σε Ληξιαρχεία (π.χ. Αλλαγή ονόματος, διόρθωση καταχωρημένων στοιχείων κλπ.)
 • Ασφαλιστικά Μέτρα (π.χ. Προσωρινή Διατροφή, Συντηρητική Κατάσχεση κλπ.)
 • Σωματεία
 • Διαδικασία Πλειστηριασμού – Άμυνα κατά κατασχέσεων και Πλειστηριασμού Κινητών και Ακινήτων
Αρχική ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ