Αρχική ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ v. 4043/2012: Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήματα κράτησης