Βασικές & Επίκαιρες Νομοθετικές Πράξεις

Το δικηγορικό γραφείο Ανδρέα Π. Κουλούρη δραστηριοποιείται στους τομείς του Αστικού - Ποινικού – Εμπορικού – Διοικητικού Δικαίου. Χάρη στο άρτια καταρισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό του και στη συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες έχει ως στόχο να παρέχει ολοκληρωμένες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες του.

Στόχος μας είναι η συνεχής και άμεση παροχή νομικών υπηρεσιών και η ταχεία και αποτελεσματική διεκπεραίωση των υποθέσεων. Βαθεία πίστη των συνεργατών του γραφείου είναι ότι η σχέση δικηγόρου - εντολέα είναι πρωτίστως σχέση εμπιστοσύνης.

Αρχική ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ